موارد استفاده از جدول بتنی

جداسازی مسیر های تردد
جداکردن مسیر به صورت فیزیکی یا ظاهری
تعبیه زهکش یا ایجاد جوی آب
جداسازی فضای سبز از مسیر تردد

نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نشان دادن 9 24 36